SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak "iş sağlığı ve güvenliği politikamız", insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır.

Tüm faaliyet alanlarımızda birincil önceliğimiz sıfır iş kazası ve meslek hastalığıdır.

Bu politika çerçevesinde güncel standart ve milli mevzuatların sürekli takipçisi olarak tüm faaliyet alanlarımızda çalışma ortam şartlarını sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışma alanlarımızı güvenli ve sağlıklı hale getirmek son derece önemlidir.

Toplam kalite yönetimi etkinliklerini arttıracak yönde "iş sağlığı ve güvenliği geliştirme ve uygulama" çalışmalarımızı belgelemekte, sürekli ve planlı olarak yürütmekte ve belirli aralıklarla gözden geçirmekteyiz.

İş kazası önlemleri ve sağlık önlemleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi rekabet gücüne de katkıda bulunmaktadır. Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefliyoruz.

Şantiyelerimizde ve projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimize yapılacak her türlü yatırımın "Önce insan sağlığı ve güvenliği" felsefesinden hareketle tüm diğer faktörlerden öncelikli olduğu görüşü doğrultusunda uygulamaları yürütmekteyiz.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, "toplam kalite yönetimi" bütünü içerisinde sağlık ve güvenlik politikalarının sürekli geliştirilerek sürdürülmesi, Diem Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak hepimizin görevidir